Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Queixa i Suggeriment

Mitjançant aquest tràmit, el ciutadà pot fer arribar a l’Ajuntament de Bellpuig les seves queixes, suggeriments, consultes etc. sobre qualsevol tema com per exemple, les queixes sobre vehicles abandonats, carrers sense llum...

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona

Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l’any de dilluns a a divendres, de 8:00 a 15:00, si es fa presencialment, i en qualsevol moment, si es fa telemàticament.

Quin cost té?
Gratuït
 

Normativa

  • Articles 23, 48, 49 i concordants de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Articles 35, 68 i 70 i concordants de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
     

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

  • Informació i consultes
  • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

  • Informació i tramitació
  • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

  • Oficines d'atenció ciutadana
  • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE BELLPUIG

C/ Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig, Lleida
Tel: 973 32 04 08
Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat
carpeta ciutadana un producte de SEMIC Internet