Tràmit informatiu Alta al padró d’habitants

Aquest tràmit permet donar-se d'alta al padró municipal d'habitants de Bellpuig.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física major d'edat, o en els cas de menors la seva mare, pare o representant legal.

Quin cost té?

 

Tràmit gratuït.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, dins de l’horari d’atenció al pública.

Horari: De dilluns a divendres laborables de 8 del matí a 3 del migdia.

Quant tarda la tramitació?

 

Amb caràcter general, la tramitació es immediata.

Documentació que cal aportar

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud, segons el seu caràcter (opcional/obligatori), és la següent:

Documentació relativa a la identitat de les persones

 • Document nacional d'Identitat (DNI) (vigent)
 • Nounats o menors fins als 14 anys que no tinguin DNI: llibre de família. En el cas de separació dels pares, sentència de la custòdia del menor o bé autorització de l'altre cònjuge.
 • Passaport (vigent).
 • Permís de residència (NIE) (vigent).
 • Targeta d'identitat (ciutadans de la UE).

Documentació relativa a l'habitatge

 • Còpia simple de les escriptures de propietat  (opcional)
 • Contracte d'arrendament  (opcional)
 • Cèdula d'habitabilitat  (opcional)

En el cas que no es tingui cap document en relació a l'habitatge o s'hi vulgui empadronar algú distint del/de la propietari/ària, cal la presencia del/de la propietari/ària, junt amb el seu DNI, NIE o passaport i els documents a d’alt descrits.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE BELLPUIG

C/ Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig, Lleida
Tel: 973 32 04 08
Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat
carpeta ciutadana un producte de SEMIC Internet