Tràmit amb certificat Sol·licitud d'alta, modificació o baixa de la domiciliació bancaria de rebuts

Mitjançant aquest tràmit es pot tramitar la nova domiciliació bancària dels pagament de tributs municipals, donar de baixa o modificar una ja existent , mitjançant un compte corrent obert en qualsevol entitat bancària

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
El titular o titulars del compte, i en el seu cas l’entitat bancària.

Quan es pot sol·licitar?
Servei permanent.

Quin cost té?
És gratuït.

Termini
La domiciliació dels rebuts cal fer-la 10 dies abans de l’inici de la cobrança del tribut corresponent. En cas contrari, no serà considerat fins a la pròxima cobrança i tindrà validesa per a successius venciments per temps indefinit, cas de no fer-se esment en contra.

Primer període cobrança des de el 20 de febrer (IBI, IMVTM, GUALS)

Segon període de cobrança des de el 2 de maig (IBI, CLAVEGUERAM)

Tercer i últim període de cobrança des de el 20 de setembre. (IBI, ESCOMBRARIES, CEMENTIRI)

S’entendrà que el contribuent renuncia a la domiciliació en cas que els rebuts no fossin satisfets per l’entitat, ja sigui per causes imputables a l’entitat o al contribuent. En aquest cas es procedirà a eliminar automàticament la domiciliació bancària per a properes cobrances

 

Documentació que cal aportar

Document  identificatiu  del titular del tributs, i les dades bancàries del compte on es vulgui domiciliar el pagament.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

  • Informació i consultes
  • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

  • Informació i tramitació
  • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

  • Oficines d'atenció ciutadana
  • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE BELLPUIG

C/ Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig, Lleida
Tel: 973 32 04 08
Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat
carpeta ciutadana un producte de SEMIC Internet