Tràmit amb certificat Preinscripció i Matriculació a l'Escola Municipal de Música

Aquest procés d'admissió a l’Escola de Música de Bellpuig comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació.

Procés:

Durant el període ordinari de preinscripció, s’efectua la sol·licitud demanant l’admissió als centre educatiu.

Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds.

El període de preinscripció a l'Escola Municipal de Música de Bellpuig serà del 8 d’abril al 25 d’abril de 2013, ambdós inclosos.
 

El termini per fer la sol·licitud electrònica finalitzarà el 25 d'abril de 2013

El fet de realitzar la preinscripció no té validesa com a matrícula, però si dóna dret a reserva de plaça. En cas de figurar a la llista d'admesos, posteriorment, caldrà formalitzar la matrícula durant el període corresponent.

el període de matrícula per a l'any 2013 és del 10 al 27 de juny (ambdòs inclosos)

Tramitació

La tramitació de la preinscripcio, es podrà realitzar tant presencialment com online.

Si la preinscripció es fa presencialment, cal presentar el formulari de sol·licitud degudament complimentat.

La tramitació de la matriculació, en canvi, només es podrà realitzar presencialment.

 

Documentació que cal aportar

Per a realitzar la preinscripció, no cal aportar cap tipus de documentació, mes que la sol·licitud degudament complimentada

Per a la matriculació, caldrà aportar, a més del full de matriculació degudament complimentat, la documentació següent:

 • Una fotografia de l'alumne
 • Fotocòpia del DNI de l'alumne o fotocòpia del llibre de família, en cas de no tenir DNI
 • Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor
 • Fotocòpia de la tarja sanitària
 • Fotocòpia de la domiciliació bancària

 

Observacions

La música és un dels ensenyaments artístics integrats en el sistema educatiu que tenen consideració d’ensenyaments de règim especial. L’objectiu d’aquests estudis és proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat, alhora que garanteixen la qualificació dels futurs professionals

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE BELLPUIG

C/ Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig, Lleida
Tel: 973 32 04 08
Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat
carpeta ciutadana un producte de SEMIC Internet